Наша жизнь Mūzika

Dāvajam savas sirdis

Mūzikas video materiāli: slavēšana, Home Worship, projekti un teātra izrādes.