Jaunā Paaudze Par mums

Par mums

Baznīcas “Jaunā paaudze” darbības mērķis ir kristīgo vērtību nostiprināšana sabiedrībā, sabiedrības atbrīvošana no grēcīga dzīvesveida, alkohola un narkotiskās atkarības.

Daudzu baznīcas locekļu likteņos Dievs radījis atdzimšanas un dzīves atjaunošanas brīnumu. Bijušie likuma pārkāpēji kļuvuši par normāliem un patiesiem pilsoņiem. Ir atjaunojušās izpostītas ģimenes, bērni jau no mazotnes tiek audzināti cienīt pieaugušos un būt dievbijīgiem cilvēkiem.

Mēs ticam, ka Dievs mums palīdz paveikt daudz ko priekš sabiedrības garīgās atjaunošanās – tāda ir mūsu baznīcas programma.